Sobota - 06 I 2023r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego.

18:00 - Za + rodziców Jadwigę i Stanisława Kuźnik.