Sobota - 06 I 2024r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego.

07:00 - Za + Martę i Romana Dziuba.