Piątek - 05 I 2023r.

07:40 - Za + Łucję i Józefa Tkocz, córki Teresę i Urszulę.