Piątek - 05 I 2024r.

07:00 - Do MB Fatimskiej z podz. za orzy. łaski prsząc o dalsze i zdorwie w pewnej int.