Czwartek - 04 I 2022r.

07:40 - Za + Marię i Pawła Pyszny, 4 synów, Bertę i Walentego Grodzki, syna Stanisława.