Czwartek - 04 I 2024r.

07:40 - Za + Marię i Pawła Pyszny, 4 synów, Bertę i Walentego Grodzki, syna Stanisława.