Środa - 03 I 2023r.

07:40 - Za Dusze w czyśćcu cierpiące.