Środa - 03 I 2024r.

07:40 - Za Dusze w czyśćcu cierpiące.