Środa - 03 I 2024r.

07:00 - Za + Genowefę Smyczek, męża Stanisława, syna Andrzeja.