Poniedziałek - 01 I 2023r. - św. Bożej Rodzicielki Maryi.

16:30 - Za + Zofię Kulok w 1r. śm.