Poniedziałek - 01 I 2023r. - św. Bożej Rodzicielki Maryi.

11:00 - Za + Tadeusza Słowik.