Poniedziałek - 01 I 2024r. - św. Bożej Rodzicielki Maryi.

11:00 - Za + Tadeusza Słowik.