Poniedziałek - 01 I 2024r. - św. Bożej Rodzicielki Maryi.

07:00 - Do Op. B. za przycz. MBNP z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w pewnej int.