Niedziela - 31 XII 2024r. - św. świętej Rodziny.

16:30 - Za + z rodzin Drzęźla, Korus, Miera, Niewelt.