Niedziela - 31 XII 2022r. - św. świętej Rodziny.

09:00 - Za + Józefa Dziubę i rodziców.