Sobota - 30 XII 2023r.

18:00 - Do Op. B. i MB Częstochowskiej w int. Aleksandy Trella z ok. 30r. ur.