Piątek - 29 XII 2022r.

07:00 - Za + Stanisława Dziuba.