Sobota - 23 XII 2022r.

18:00 - Za + Annę i Joachima Sulskich, syna Piotra.