Sobota - 23 XII 2024r.

07:00 - Za + Wiktorię Kotyrba, rodziców i pokrewieństwo.