Piątek - 22 XII 2024r.

18:00 - Za + Marię i Pawła Szulik, syna Mariana.