Piątek - 22 XII 2024r.

07:00 - Za + Gertrudę Rezner, rodziców i rodzeństwo.