Czwartek - 21 XII 2024r.

07:00 - Za + Małgorzatę Żyła od Jadwigi Dziuba.