Środa - 20 XII 2024r.

18:00 - Za + Józefa i Annę Węgrzyk, 2 córki, zięcia Franciszka, 2 synów, 2 synowe, 3 wnuków.