Środa - 20 XII 2024r.

07:00 - Za + Urszulę Kowalewską, męża Ireneusza i rodziców z obu stron.