Poniedziałek - 18 XII 2023r.

18:00 - Za + Irenę i Gerarda Sładek, córkę Teresę.