Niedziela - 17 XII 2024r.

16:30 - Za + Annę i Ludwika Piekorz + rodziców i rodzeństwo z obu stron.