Niedziela - 17 XII 2023r.

07:00 - Za + Gertrudę i Rufina Groborz, Jadwigę i Konstantego Szulik i rodziców.