Piątek - 15 XII 2023r.

07:00 - Za + Otylię Machoczek w 3r. śm., męża Emanuela.