Czwartek - 14 XII 2022r.

17:00 - Za + Ryszarda Sobota, Ryszarda Dudzik w kolejną r. śm.