Poniedziałek - 11 XII 2023r.

07:00 - Za + Męża, + rodziców z obu stron, siostrę i jej męża.