Sobota - 02 XII 2023r.

18:00 - Za + Henryka Sierny w 5r. śm. + córkę Katarzynę Seeman.