Sobota - 02 XII 2022r.

07:00 - Za + Annę i Antoniego Ibrom, córkę Aniele Adamczyk.