Piątek - 01 XII 2023r.

07:00 - Za + Zygmunta Urbanik od córki z rodziną.