Wtorek - 28 XI 2023r.

07:00 - Za + Teodora i Agnieszkę Nowak, syna Zygfryda, Antoniego i Jadwigę Lewickich, 2 córki.