Sobota - 25 XI 2022r.

18:00 - Za + Jadwigęi Teodora Henek, + rodziców z obu stron, + synów Grzegorza i Antoniego