Sobota - 25 XI 2024r.

18:00 - Za + Jadwigęi Teodora Henek, + rodziców z obu stron, + synów Grzegorza i Antoniego