Piątek - 24 XI 2024r.

07:00 - Za + Martę i Jerzego Brzoza, syna Floriana.