Środa - 22 XI 2024r.

18:00 I - Za + Wiktorię i Antoniego Kotyrba, córkę Helenę, zięcia Herberta i Feliksa, Wiktorię i Józefa Biadacz, syna Franciszka.
II - Przez wstan.św. Cecylii w int. Chórów “Zorza” i “Nadzieja” oraz organistów.