Poniedziałek - 20 XI 2024r.

07:00 - Za Panie, które sprzątały kościół w czasie wymiany instalalacji elekt.