Sobota - 18 XI 2024r.

15:00 - Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Cecylii i Romana Pompa z ok. 50r. śl.