Piątek - 17 XI 2023r.

18:40 - Za + Bronisława Kinowskiego w 30dniu po śm.