Piątek - 17 XI 2024r.

18:40 - Za + Bronisława Kinowskiego w 30dniu po śm.