Czwartek - 16 XI 2023r.

17:00 - Za + Franciszkę Syrnicką, 2 mężów i + rodziców.