Poniedziałek - 13 XI 2024r.

18:00 - Za + Pawła Banika, 2 żony, syna Bronisława, wnuka Tomasza, za + rodziców i rodzeństwo.