Sobota - 11 XI 2023r.

18:00 - W int. rocznego dziecka Jana Urbańczyk za jego rodziców chrzestnych i dziadków.