Sobota - 11 XI 2024r.

14:00 - Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 80r. ur. Pani Mari Szulik i o błogosławieństwo dla całej rodziny.