Sobota - 11 XI 2023r.

10:00 - Za Ojczyznę od Rad Dzielnicy Golejów i Grabowania.