Sobota - 11 XI 2022r.

07:00 - Za + Klarę Groborz ofiarowana od chrześniaka.