Piątek - 10 XI 2022r.

18:40 - Za + Brunona Nosiadek w 30dniu po śm.