Czwartek - 09 XI 2024r.

17:00 - Za + Jadwigę i Jana Węgrzyk.