Czwartek - 09 XI 2024r.

07:00 - Za + Ludwika i Karolinę Zimoń, 2 synów, córkę i 2 zięciów.