Środa - 08 XI 2024r.

18:00 - Za + Alfreda Kieś, brata Józefa i + rodziców.