Poniedziałek - 06 XI 2023r.

18:40 - Za + Krystynę Kłosek w 30dniu po św.