Poniedziałek - 06 XI 2024r.

18:40 - Za + Krystynę Kłosek w 30dniu po św.