Poniedziałek - 06 XI 2024r.

07:00 - Do Op. B. za przyczyną MBNP i św. Antoniego w pewnej int.