Niedziela - 05 XI 2024r.

13:00 - Do Op. B. MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Anieli i Alojzego Dyrbuś z ok. 60r. śl.